Gamla C4-Nytt

Här finns samlat nyhetsbrevet C4-Nytt, som gavs ut åren 1988-1998 , i PDF-format.

PDF-läsare kan du hämta från Adobes webbplats (glöm inte att klicka bort rutan för McAfee om du inte vill ha det).

I det första nyhetsbrevet kunde man läsa om syftet med C4-Nytt: ”Detta är det första nyhetsbladet C4s historia. Målsättningen är att i fortsättningen komma ut med detta enkla blad ganska snart efter en sammankomst, detta för att informera ej närvarande om vad som sig tilldragit haver och för att ange ett preliminärt datum för nästa sammankomst.”

C4-Nytt nr 1
1988, 7 november
C4-Nytt nr 18
1993, 15 januari
C4-Nytt nr 2
1988, 19 december
C4-Nytt nr 19
1993, 16 mars
C4-Nytt nr 3
1989, 15 april
C4-Nytt nr 20
1993, 23 juni
C4-Nytt nr 4
1989, 26 juni
C4-Nytt nr 21
1993, 12 november
C4-Nytt nr 5
1989, 20 oktober
C4-Nytt nr 22
1994, 28 februari
C4-Nytt nr 6
1989, 17 december
C4-Nytt nr 23
1994, 28 juni
C4-Nytt nr 7
1990, 23 mars
C4-Nytt nr 24
1994
C4-Nytt nr 8
1990, 11 juli
C4-Nytt nr 25
1995
C4-Nytt nr 9
1990, 19 oktober
C4-Nytt nr 26
1995, 27 mars
C4-Nytt nr 10
1991, 20 januari
C4-Nytt nr 27
1995, 15 juni
C4-Nytt nr 11
1991, 8 april
C4-Nytt nr 28
1995, 27 september
C4-Nytt nr 12
1991, 10 juni
C4-Nytt nr 29
1995, 8 december
C4-Nytt nr 13
1991, 19 november
C4-Nytt nr 30
1996, 27 februari
C4-Nytt nr 14
1991, 16 december
C4-Nytt nr 31
1996, 9 augusti
C4-Nytt nr 15
1992, 8 april
C4-Nytt nr 32
1996, 1 oktober
C4-Nytt nr 16
1992, 2 juni
C4-Nytt nr 33
1998, 20 januari
C4-Nytt nr 17
1992, 20 oktober
C4-Nytt nr 34
1998, 16 mars