Snapsvisor

Föredrag om snapsvisans historia 2005-05-11

Även om jag inte vet säkert, var snapsens intagande och sjungande av snapsvisor säkert allmänt i C4 från första början? Åtminstone var den det när jag kom in i C4-sällskapet 1992. Och sjungandet blev definitivt allmänt därefter! Det blev till och med för mycket för sällskapets dåvarande styrelse, som kallade in mig och uppmanade mig att ransonera antalet snapsvisor. Man tyckte att arbetsmötena blivit ”för studentikosa”! Jag tog det snarare som en komplimang än som en anmärkning.

Och det räckte inte med det. Inför C4-sällskapets 10-årsjubileum den 8 mars 1993 upplyste styrelsen mig om att det inte skulle förekomma något sjungande under jubileumsmiddagen ”eftersom det fanns äldre damer med”!
För att något blidka mig fick jag dock i uppdrag att skriva en sång till kvinnan, se texten nedan. Vilket jag gjorde, och den framfördes också av oss herrar. Vid mitt bord satt bland andra C4-sällskapets grand old lady, Harriet Stangenberg. Hon blev så upprymd av min sång till kvinnan att hon prompt ville hålla ett tal till mannen. Vilket hon också gjorde med bravur. Jag tror fortfarande inte att äldre damer misstycker om man sjunger snapsvisor, tvärtom!

Ur jubileumsskriften till 25-årsjubileet 2008 av Per G Nilsson.

C4 har en egen snapsvisa som föregås av att ordföranden eller, i dennes frånvaro, någon tidigare ordförande förestavar ”anvisningar för snapsens begående”:

Anvisningar för snapsens begående:

§1    Snapsen intages till sillen.
§2    All mat är sill, förutom ölsupa och pannkaka.
§3    Den som äter ölsupa och pannkaka, supe på grannens sill.
§4    Skulle grannen förtära ölsupa och pannkaka, må även dessa rätter betraktas som sill.

Därefter sjunges den första snapsvisan, dvs C4 snapsvisa.

C4 snapsvisa:


På C4 äter vi sill, sill, sill,
men också en ansjovis om vi vill, vill, vill
och om man är oviss
om sill är ansjovis
så tar vi bara några nubbar till, till, till!

SKÅL!


I nedanstående tabell finns (nästan) samtliga snapsvisor från december 1996 (samt sången till kvinnan 1993-03-08 och arbetsmöte 1993-05-11) fram till nu i PDF-format. Klicka på respektive datum så visas sångtexterna.

2010-talet2000-talet1990-talet
201020001993
100310000201930308
100505000515930511
1011240009201996
2011001129961203
11021620011997
110914010208970204
111123010529970514
2012010926970917
120222011205971126
12052320021998
120925020206980218
1211280205151999
2013021002990518
130306021204990922
1309192003991124
2014030129
140305030308c5
140508030514
141126031001
2015031126
1503112004
150527040203
150924040513
151119040922
2016041201
1602102005
160525050126
160921050511
161208050928
2017051123
1703012006
170503060208
171004090603
171207060927
2018061108
1802282007
180524070207
181003070523
181129070926
2019071114
1903062008
191003080206
191211081001
081126
2009
090303
090603
090909
091124