Highlights

I C4-sällskapet framförda limerickar till och med verksamhetsåret 2004/2005

Highlights

utvalda av Lars G Nilsson

Malte Jönson
Vår vän Ingvar S Åkersten
åt limerick givit nytt sken.
Med föredrag fyndigt
han uppträdde myndigt
och lärde oss grunden igen.
Per-Arne Persson
När C4-sällskapet samlas på mässen
det är inte bara trinken und fressen,
nej, lärdom i mängd
filén var välhängd
och alla var i sina essen!
Per G Nilsson
När C4 träffas på K1
skall aspiranter drabbas av ovett?
Men kvällen var fin
med italienskt vin
och flundra som kommer från hovet.
Håkan Davidsson
En klubbmästare från Stockholm
har aldrig beställt kåldolm,
det är knappast lätt,
att hitta vin till denna rätt,
det duger inte med öl från Lyckholm.
Peter Holmström
En järnnål vi fått uppå Lidingövägen,
efter att ha stått inför er helt förlägen.
Ni grillat oss två,
så att vi förstå,
att vår presentation snart blir en sägen.
Per G Nilsson
Två ledningsprofeter på Lidingövägen
prata' ledning i alla lägen.
Om vem som skall leda vem,
kan vi kanske få kläm,
om ej direkt så via hörsägen.
Christopher Bengtsson (förf. Dr Anders Folkesson)
There once was a plumber from Lee,
who was plumbing a girl at the sea.
She said: "Stop plumbing,
there is someone coming"!
The plumber said: "Yes, it's me!"
Per G Nilsson
En Ericssonanställd som varit i Tokyo
sa: "Varje dag man får stå på tå ånyo".
Var japan säger: "Tack,
please correct and come back,
so we will send money from us to you".
Torbjörn Armandsson
Ett spånarförslag ifrån Gärdet
trunkerades hårt utav svärdet
Bara ris, ingen ros
rent utav ett kaos
Återstår nu endast skrotvärdet?
Eje Tilfors
Pelle från ordförandepodiet
om temadagens program tog till orda
Många frågor vi har
Men kan nån ge svar
Knappast jag tror det.
Lars Ekerborn
Det var Stickan från Nizhnevartovsk
byggde gasolkontroll i Kommunikationzkiosk
med dubblad tillgänglighet
nåddes lagom kvalitet.
Ingemar Widegren
En kunnig konsult från Järfälla
på C4 frågor började ställa
Är vi så bra
som de kunden vill ha
eller skall som klantar vi gälla?
Christopher Bengtsson
En limerickforskare S I Å
Fick oss att fem-raders-versen förstå
I middagens strikta yra
Han fick oss i C4
Att jamb, daktyl, troké med flera försmå!
Osignerad
En herre med namn Åkersten
Sa att versen måste inte va' ren
Men en Fem-rading ska
ha en knorr som är bra.
Lars Ekerborn
För kvällen fick vår styrelse bestämma
Att damerna är här och ej hemma.
Det blir som lyrik
Till Beethovens musik
Ja, rent av som C4:s Femma.
Göran Tode
En kille med namnet Neretnieks
stod upp och tala' på knektvis
Så tydligt och klart
att man högtalar'n spart
när han gav fina råd till oss säckvis.
Kjell Mellberg
Det var en ung man från Fränsta
som Don Juan helt klart bland de främsta.
Så till horhus han gick,
för att få sig en kick,
för dåliga flickor är ju inte det sämsta.
Malte Jönson
En C4-medlem från "Götet"
blev ombedd att orda vid mötet
om om vi är bra
och svaret blev: Nja,
vi är väl ej helt bakom flötet.
Malte Jönson
Vid C4-midda'n på mässen
var ålen den nya finessen
men allt som vi fått
det smakade gott
som tysken skull' sagt: "Gefundenes fressen".
Kjell Mellberg (förf. Hans Alfredsson)
Det var en ung man från Karelen
som hade sitt könsorgan fastsatt i hälen
så det gick
när han gick
och han kallades för fotgängaren för den delen.
Göran Tode
En kille med förnamnet Douglas
sa att kriget gått in i en ny fas:
med kaotisk miljö
på båd' land, luft och sjö
det blir bättre när vi fått ett snapsglas.
Lars Holmberg
En haltande limerick från C4
med versmått ej går att styra
Än vinglar den hit
än vinglar den dit
och rimmen är färre än fyra.
Erik-Johan Hjelm
En infosystemkund från Skövde
på sin databascomputer skrövde
Han svor och han lödde
till sist tesen han stödde
att blott en anteckningsbok han behövde.
Kjell Mellberg
En grundsyn ledning tagits fram på Bastionen
för ett effektivare skydd åt den svenska nationen
Och det behövs nog idag
då ekonomin är så svag
att man må dra nytta av den sista miljonen.
Christopher Bengtsson
Det var ett gäng på Lidingövägen 24
som ledningssystemutvecklingen gärna ville styra
En sa': "Vad behöver vi ha?"
"En abacus, så vi en da'
kan bekräfta att ett plus två blir fyra.
Kjell Mellberg (om Lars Christoffersson)
There was a young man ifrån Kalmar
numera verksam på Stockholms malmar.
Han flugit hit
och flugit dit
Kan ej hållas inom några skalmar.
Malte Jönson
Christopher vår vän ifrån Söder
spår om framtid så pennan den glöder
Hans visdom är stor
så vi honom tror
Den får se, som då inte är döder.
Kjell Mellberg
För elva år se'n uti Västern den Vilda
ett C3I-gäng fick idén att nå't klubbaktigt bilda.
Så började C4's bana
i ett lättare rus kan man ana.
men de droppar som njöts blev minsann ej förspillda.
Kjell Mellberg
Det var en kapten ifrån Ymer
som kunde en mängd akronymer
OOA, Ada, MMI, KBS, OSF och CIT
men hans mannar begrep knappt ett skit
så dom sa: "Använd för fa'n synonymer"!
Lars Holmberg
Om lottachefen i Hakkas
i Dokkas ett och annat det snakkas
För varje år
presenter hon får
med vet inte vem som skall takkas.
Kjell Mellberg
Ett ogift par ifrån Als
skulle döpa sin son, va' befalls.
Men prästen han tyckte: så liten han va',
vartill modern då rodnande sa':
det var faktiskt inte menat att bli nå'nting alls.
Christopher Bengtsson
There was a yearning girl from USA
but acronyms scared her boy-friend away,
because when going to bed
IMPOTENT LAD she said
which means I,M Prepared Overwillingly
To Extend the Night To make Love All the Day.
Urlimericken från mars 1990:

Lars Ekerborn
En glad programmerare från Kista
ville ej sin personlighet mista.
Blev det fel i syntaxen,
tog han gärna fram saxen
och klistra' samman sin lista.