Aspiranter

Enskilt medlemskap i föreningen kan erhållas av person som gjort betydande insatser inom föreningens intresseområde, och som visat förmåga att genom kollegialt tankeutbyte genomlysa och vidareutveckla detta område.

C4-sällskapets styrelse kan bjuda in personer om minst tre medlemmar anser att att en sådan person uppfyller kriterierna, enligt ovan, för medlemskap i C4-sällskapet. Om man då accepterar att kandidatera som medlem i C4-sällskapet blir man under en tid aspirant (och får då en järnnål). Om man sedan vill bli medlem så kan årsmötet besluta om detta och man blir då juniormedlem.

Aspiranter

NamnE-postMobilnummer