Jubileumsskrifter

C4-sällskapet bildades 1983. I samband med 10-, 20- och 25-årjubileerna togs jubileumsskrifter fram. De finns här samlade i PDF-format.

PDF-läsare kan du hämta från Adobes webbplats (glöm inte att klicka bort rutan för McAfee om du inte vill ha det).

Även till 30-jubileet togs en jubileumsskrift fram. Den är dock inte helt komplett, och därför inte publicerad.

Jubileumsskrift 10 år Jubiléet avhölls 8 mars 1993 i NürnbergHuset på Södermalm i Stockholm.. Ett referat finns i C4-Nytt nr 19. Deltagarna på bild ses här:

C4_10_2

Jubileumsskriften tog fram av Christopher Bengtsson, Lars Ekerborn, Sune Ekfeldt och Lars G Nilsson

Festtalare var historieprofessorn Alf Åberg.

Jubileumsskrift 20 år Jubiléet avhölls på Kavallerimässen, K1 den 8 mars 2003. Bild över deltagarna här, och här finns lista över namnen..

Jubileumsskriften togs fram av Patrik Sturzenbecker, Håkan Davidsson och Per G Nilsson.

Per G Nilsson valdes in som bitr klubbmästare vid årsmötet 2002 med ansvar för att planera och genomföra jubileumsfesterna. Högtidstalare var Svante Bergh, då VD för Ericsson Microwave. För de kulturella inslagen svarade allas vår Manuel Wik, som återigen gjorde succé som talare vid middagen samt en säckpipeblåsare (inte lika uppskattad av alla):

Säsackpipeblåsare C5_20_030308_05
Säckpipeblåsare              Festdeltagare

Jubileumsskrift 25 år

Något jubileumsfirande genomfördes inte i samband med att C4-sällskapet fyllde 25 år. En jubileumsskrift togs dock fram av Lars G Nilsson och Per G Nilsson.