Stipendiater

C4 årsmöte 1992 beslutade att dela ut ett stipendium till elever vid Försvarshögskolan, FHS, chefskurs. Stipendiets storlek var 5000 kr och skulle delas ut varje år. Examinationen vid FHS chefskurs sker dock endast vartannat år. FHS begärde därför att stipendiet istället skulle delas vartannat år och då ges till två elever. Från och med 2003 har beloppet höjts till 8000 kr. Följande elever har erhållit stipendiet:

2015 Inget stipendium delades ut
2014 Inget stipendium delades ut
2013 Inget stipendium delades ut
2012 Inget stipendium delades ut
2011 Inget stipendium delades ut
2010 Inget stipendium delades ut
2009 Inget stipendium delades ut
2008 Inget stipendium delades ut
2007 Inget stipendium delades ut
2006 Mj Fredrik Maxén
2005 Mj Niclas Holmquist
2004 Örlkn Anders Jonsson och kn Anders Berell
2003 Örlkn Anders Lundin
2002 Timo Lindgren och Bengt Persson
2001 Mj Martin Nylander
2000 Mj Magnus Gustavsson, S1
1999/2000 Inget stipendium delades ut
1998/1999 Inget stipendium delades ut
1997/1998 Inget stipendium delades ut
1996/1997 Mj Göran Frisk och mj Lennart Zetterberg, MHS chefskurs ledning, telekrig 94 – 96
1995/1996 Inget stipendium delades ut
1994/1995 Mj Ulf Brömster och mj Alf Örjas (aug -94)
1993/1994 Inget stipendium delades ut