Om C4

Om C4-sällskapet

Logo_040C4-sällskapet (C4 Society) bildades vid en poolkant i Kalifornien 1982. Föreningens egentliga ”födelsedatum” har dock fastslagits till 8 mars 1983. C4-sällskapet har således bedrivit sin verksamhet i drygt 30 år! Det finns ännu kvar några som varit med från början, men många är de som kommit och gått under dessa dryga 30 år.

C4-sällskapets syfte är enligt stadgarna ”att befrämja samverkan mellan personer som genom handling visat sig verka för en vidareutveckling av datorstödda informations- och beslutssystem, främst för försvarstillämpningar, och spridande av kunskap i avsikt att skapa ett fördjupat intresse för sådan utveckling och sådana system.” Detta lever föreningen upp till än idag. Viktiga inslag är också att vidmakthålla en umgängeskultur, som hämtat sin näring från försvarsmaktens mässliv.