Kultur

Vid föreningens sammankomster förekommer olika former av kulturyttringar. De vanligaste är framförande av (oftast) egenhändigt hopknopade limerickar, gärna med anknytning till föredrag och föredragshållare samt sång i anslutning till förtärande av brända och destillerade drycker, s k snapsvisor.

Såväl limerickar som genomsjungna visor har dokumenterats genom åren. Under denna rubrik kan du se exempel på dessa kulturyttringar.