Start

c4st2

 

C4-sällskapet (Command, Control, Communications and Computer Society) är en förening med syfte att befrämja samverkan mellan personer som genom handling visat sig verka för en vidareutveckling av datorstödda informations- och beslutssystem, främst för försvarstillämpningar, och spridande av kunskap i avsikt att skapa ett fördjupat intresse för sådan utveckling och sådana system.