C4-sällskapets stipendium

C4 årsmöte 1992 beslutade att dela ut ett stipendium till elever vid Försvarshögskolan, FHS, chefskurs. Stipendiets storlek var 5000 kr och skulle delas ut varje år. Examinationen vid FHS chefskurs sker dock endast vartannat år. FHS begärde därför att stipendiet istället skulle delas vartannat år och då ges till två elever. Från och med 2003 höjdes belopper till 8000 kr.

C4-sällskapet har under våren 2021 tillsammans med Försvarshögskolan arbetat fram nya stadgar för stipendiet, som numera uppgår till 10 000 kr.

Stadgar C4-sällskapets stipendium

Stipendiater