Arkiverat

Under rubriken Arkiverat finns samlat mycket av det som har utspelat sig i C4-sällskapet under åren från starten 1983 tills idag. Här har samlats verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll, nyhetsbreven C4-Nytt, jubileumsskrifter med mera. En rekommendation för alla nya medlemmar i C4 är att botanisera i detta underlag och få en djupare förståelse för vad C4-sällskapet egentligen är.