Stödjande medlemmar

Till stödjande medlem utser styrelsen förening, bolag eller annan juridisk person, som förklarat sig villig att stödja föreningens verksamhet. Årsavgift för stödjande medlemmar överenskommes mellan varje sådan medlem och styrelsen.

Stödjande medlemmar 2016: